Sprawdzian z UUPKO dla klasy 2 TIN

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi 19 maja przypominam, że 26 maja 2015 roku – klasa II TIN będzie pisała sprawdzian z przedmiotu UUPKO. Podaję zakres tematów, które będą obowiązywały:

  1.  Materiały eksploatacyjne do drukarek,
  2. Konserwacja urządzeń peryferyjnych,
  3. Urządzenia peryferyjne,
  4. Współpraca komputera z telefonem komórkowym,
  5. Połączenie komputera z czytnikiem książek elektronicznych lub odtwarzaczem MP3,
  6. Skanowanie dokumentów,
  7. Korzystanie z dysku zewnętrznego,
  8. Korzystanie z usług w chmurze – (do wykonania będzie zadanie praktyczne: iCloud lub Google Docs),
  9. Konfigurowanie urządzeń do wideokonferencji.

Obowiązuje notatka z lekcji oraz informacje zawarte w podręczniku (Marciniuk T., Pytel K., Osetek S., Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego, s. 55 – 94)