Sprawdzian z Baz Danych dla klasy 2 TIN

Informuję, że zgodnie z dzisiejszymi ustaleniami sprawdzian z przedmiotu Tworzenie Baz Danych i Administrowanie Bazami Danych odbędzie się w dniu 29 maja 2015 roku (wg planu jest tego dnia informatyka rozszerzona. Odbędzie się ona dzień wcześniej).

Podaję zakres tematów, które będą obowiązywały:

  1. Pojęcie Bazy Danych,
  2. Modele Baz Danych,
  3. Integralność danych,
  4. Systemy Zarządzania Bazami Danych oraz ich funkcje,
  5. Charakterystyka elementów baz danych,
  6. Tabele baz danych,
  7. Projektowanie konceptualne, logiczne i fizyczne,
  8. Związki pomiędzy tabelami bazy danych,
  9. Rodzaje kwerend.

Obowiązuje notatka z lekcji, informacje zawarte w podręczniku oraz informacje zawarte w prezentacjach w zakładce Technikum Informatyczne/BAZY DANYCH