PWLSK – Informacja dla klasy 3 TIN – (grupa 2)

UWAGA !

Przypominam o konieczności sporządzenia terminarza działań poszczególnych zadań w projekcie (na bazie wykonanej na lekcjach w klasie 2 dokumentacji projektowej) oraz zilustrowanie go za pomocą wykresu Gantta.

Do wykonania wykresu polecam darmowy program GanttProject – do pobrania TUTAJ.

Plik z wykresem należy zapisać na dysku Google w folderze PWLSK do dnia 1.10.2015 roku (proszę pamiętać o udostępnieniu mi możliwości pobrania pliku z dysku Google !)