ADMINISTROWANIE SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI

 

Literatura obowiązkowa:

  1. Pytel K., Osetek S., Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi. Podręcznik do nauki zawodu. WSiP, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

  1. Zając A., Administrowanie systemem operacyjnym Novell. Poradnik dla ucznia. Instytut Technologii i Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005.
  2. Sosna Ł., Linux. Komendy i polecenia. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014.
  3. Hill B., Rankin K., Ubuntu Serwer. Oficjalny podręcznik, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.

PRZEJDŹ DO INTERESUJĄCEJ CIĘ PODSTRONY KLIKAJĄC PONIŻEJ:

  1. WPROWADZENIE.
  2. NOVELL NETWARE.
  3. LINUX.
  4. MS SERVER 2012.