Znajdziesz mnie od poniedziałku do piątku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu
(w budynku B)

Gdybyś potrzebował skontaktować się ze mną w inne dni (kiedy nie ma mnie w szkole) pisz na mój email