Od 1 września 2014 roku uczę przedmiotów zawodowych w Technikum Informatycznym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu.

bud_dzis01

Nauka w technikum trwa cztery lata – absolwent uzyskuje tytuł technika informatyka.

Specjalność:

 • grafika komputerowa
 • księgowość i informatyka w rolnictwie
 1. Uczniowie w czasie trwania nauki dzięki odpowiedniemu programowi nauczania i wykwalifikowanej kadrze zdobywają wszechstronną wiedzę z przedmiotów:
  • ogólnych: język polski, języki obce, chemia, fizyka, biologia, geografia, przedsiębiorczość
  • specjalistycznych: systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe, programowanie strukturalne, programowanie obiektowe, multimedia i grafika komputerowa, sieci komputerowe, urządzenia techniki komputerowej
 2. W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w zakładach związanych z technologią informatyczną np.:
  • w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego,
  • prowadzących serwis i sprzedaż sprzętu komputerowego
 3. W wyniku kształcenia uczeń uzyskuje ogólną wiedzę z zakresu informatyki, poznaje zasady funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania, potrafi projektować bazy danych, poznaje metody i języki programowania, zna środowisko wielu systemów operacyjnych, w tym sieciowych, potrafi rozwiązywać problemy związane z funkcjonowaniem komputera.
 4. Nauka może być kontynuowana na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych na kierunkach technicznych.
 5. Absolwenci technikum informatycznego mogą podjąć pracę we wszystkich gałęziach gospodarki na stanowiskach związanych z zastosowaniem informatyki jako:
  • administratorzy sieci
  • graficy komputerowi
  • projektanci baz danych

Absolwenci są przygotowani do uruchomienia, zorganizowania i prowadzenia działalności własnej firmy usługowej.

(źródło: http://www.zsp2lowicz.pl/)

Aby przejść do strony internetowej szkoły – kliknij TUTAJ.