IMG_0704

Pierwszy bicykl otrzymałem mając 2,5 roku, jednakże pierwsza dłuższa wyprawa miała miejsce dopiero cztery lata później. Liczyła 12 kilometrów i wiodła z Wieńca do Włocławka. c.d.n.